HMS

Dodoi's Renhold bruker i dag KUBA IK systemet for en sikker internkontroll. Dette verktøyet gjør at vi enkelt kan oppdatere vårt HMS system.

Kuba IK er et web-basert styringssystem for internkontroll programmert på moderne og fleksible programvareløsninger som kan benyttes via internett på alle plattformer som PC/Mac, nettbrett og smart telefon.

Alle ansatte registreres i systemet og likeledes ha tilgang til systemet via innlogging på internett. På den måten kan alle ansatte bli kjent med systemet, og virksomheten vil på en effektiv måte etterleve de plikter og ansvar de har i henhold til lover og forskrifter.

Hver enkelt ansatt får sin egen pålogging til systemet, og får med dette tilgang til HMS-håndboken, kvalitetshåndboken og de øvrige funksjonene i systemet. Dette medfører minimalt med administrasjon for de ansvarlige. Alle oppdateringer gjøres en gang, og ingen ytterligere distribusjon er nødvendig.

Det automatiske varsling systemet er satt opp slik at den ansvarlige for den enkelte aktivitet alltid får melding på e-post, inklusiv tilhørende sjekkliste for aktivitetSjekklisten kan enkelt utfylles fra et lesebrett eller en smart telefon, men den kan selvsagt også skrives ut hvis det er ønskelig eller påkrevd.

Vår HMS-dokumentasjon og prosedyrer er utarbeidet i samsvar med krav i lover og forskrifter, og er sertifisert etter den internasjonale standarden for helse og sikkerhet, OHSAS 18001:2015 og miljøstyringsstandarden ISO 14001:2015.

 

Vår HMS-målsetting:

Trygge og sikre arbeidsplasser er til både bedrift og ansattes beste.  Et godt arbeidsmiljø som fremmer god trivsel og godt humør er et felles ansvar for både ledelse og ansatte.  Vi ønsker å praktisere dette i den daglige drift ved god ledelse og kommunikasjon.

Miljø.

Dodoi`s Renhold har løsninger tilpasset enhver bruker, krav og ønsker. Vi bruker et minimum av kjemi i vårt daglige virke. Alle innkjøp baseres ikke kun på pris eller kvalitet med også miljø og sikkerhet imot våre ansatte. 

Vårt miljøstyringssystem er sertifisert i henhold til krav i ISO 14001:2015.

Kvalitet.

Vårt kvalitetsstyringssystem er sertifisert i henhold til krav i NS-EN ISO 9001:2015.